>> ทิวทัศน์ป่าสะเมิง จะมองเห็นอย่างชัดเจน เมื่อเข้าสู่เขตอำเภอสะเมิง


>> อุทยานแห่งชาติขุนขาน บ้านแม่ขาน ต.แม่สาบ


>> โป่งน้ำร้อนโป่งกวาว ต.สะเมิงเหนือ


>> กางเต้นท์นอน ท่ามกลางขุนเขาที่โป่งกวาว ต.สะเมิงเหนือ>> ม่อนอังเกตุ บ้านปางขุม ต.ยั้งเมิน

>> ไร่สตรอเบอร์รี่ ต.บ่อแก้ว